Focusing Terapisi uygulama alanları nelerdir?

Focusing Terapisi, yetişkinlerle olduğu gibi, çocuklar ve ergenlerle de bireysel terapi olarak gerçekleştirilebilir.
Focusing Terapisi, çift ve aile terapisinde olduğu gibi, öz farkındalık ve terapi gruplarında da kullanılabilir.
Bir kendi kendine yardım yöntemi olarak focusing, herkesin öğrenebileceği, kendisi (kendine odaklanma) ve kişisel veya profesyonel alanlarda bir partnerle (partnerli focusing – eşlik etme) kullanılabileceği bir yöntemdir.

Focusing Terapisine kısa bir bakış

Focusing Terapi’de, mevcut deneyiminizin akıcı süreciyle nazik bir şekilde temasa geçersiniz. Focusing Terapi’de içsel deneyim alanında ortaya çıkan her şey memnuniyetle karşılanır. Değerlendirilmesi, yorumlanması ve analiz edilmesi gerekmez. Deneyimin kendi anlamı vardır. Bu anlam gelişmek, kendini göstermek ve kendini ifade etmek ister. Gösterilenler gözlemlendiğinde ve eşlik edildiğinde ve olduğu gibi bırakıldığında da gerçekleşmektedir.

Focusing Terapi’de, deneyimin iç alanında yeni şeylerin ortaya çıkmaya başladığı o alanı ararız. Belirsiz olanı, bilinmeyeni, henüz ifade edilemeyeni ama var olanı. Bu fiziksel durum, hissedilen duyu (Felt Sense), anlık içsel ruh halidir. Bir Felt Sense her zaman "bir şey", bir konu, bir sorun, bir durum vb. ile ilgilidir.

Felt Sense’de, konuya, soruna ait olan her şey örtük olarak iç içe katlanmıştır. Hikâyenin sayısız yönü, şimdiki anlamı ve geleceğe uzanan adımlar bulunmaktadır. Hissedilen duyunun hissi üzerinde, kasıtsız olarak (sadece orada olma) durursanız, açılacak ve kendi anlamında kendini gösterecektir. İçsel görüntülerde, kelimelerde, duygularda ve dışa doğru yollarını dil ve harekette arayan fiziksel duyumlarda ortaya çıkacaktır.

Focusing süreci doğrusal değil döngüsel bir karaktere sahiptir. İçeriye doğru tek yönlü bir sokak değildir; aynı zamanda ifadeye, eyleme, başkalarıyla ve dünyayla ilişkilere de kapı açmaktadır (Focusing=Yol açıcı süreç)
Belirsiz bir şekilde hissetmekten, açık ve belirgin anlam deneyimine, ifade etmeye ve eyleme geçmeye kadar olan bu focusing süreci, nefes almak gibi doğal bir süreçtir.

Ancak bu süreç her türlü bireysel, "yapıya bağlı" alışkanlıklar tarafından kısıtlanır ve engellenir. Focusing Terapi’de, sürecin serbest akışının önünde duran bireysel, donmuş kalıpların izini sürme, onları anlamayı öğrenme ve böylece onları değişim için tekrar erişilebilir kılma amacı bulunmaktadır.

Bu yapıya bağlı süreçler üzerinde çalışmak, terapistin yalnızca tam olarak algılayabilmesini ve sürece eşlik etmesini değil, aynı zamanda sorumluluk almasını ve terapötik sürecin sorumluluğunu üstlenmeye istekli olmasını da gerektirmektedir.

Focusing Terapi’de beden, deneyimin "yeri", sürecin ve ifadesinin taşıyıcısı olarak farkındalığımızın merkezindedir. Focusing terapisti, danışanın deneyim sürecine tüm benliğiyle (Person) dinleyerek ve yanıtlayarak, bakarak ve hissederek (orada olarak) eşlik eder. Focusing terapisti, temel tutumu (merkezlilik, mevcudiyet, kasıtsız, dikkat) aracılığıyla danışana focusing sürecinin açılabileceği bir ilişki alanı sunar. Yapıya bağlı deneyim ve davranış da terapötik ilişkide ortaya çıkacak ve danışanın benliğini anlamak için önemli bilgiler sağlayacaktır.

Focusing Terapi, bütünsel bir psikoterapi biçimi oluşturmak için beden ve dili birleştirmektedir.

Carl Rogers tarafından kurulan danışan odaklı psikoterapi geleneğinde ve Eugene Gendlin'in Deneyimsel Psikoterapisi (Experienti-al Psychotherapy) yoluyla daha da geliştirilmiştir.

Rogers, kabul, sıcaklık, empati, anlayış ve özgünlük üzerine kurulu bir ilişki teklif edildiğinde, bir insanın kendisinin değiştiğini göstermiştir. Bu dış koşullar altında kişide bir içsel süreç, bir hareket başlamaktadır.

Kişi daha büyük bütünlüğe, kendi doğasında var olan olasılıkların gerçekleşmesine giden yoldadır. Psişik ve psikosomatik bozukluklar, kişinin kendini gerçekleştirme eğilimi içsel veya dışsal çatışmalar tarafından engellendiğinde ortaya çıkmaktadır. Psikoterapi, kişinin bu çatışmalara dikkatli, kabul edici ve anlayışlı bir şekilde yaklaşmasını sağlayan koşulların yaratılması anlamına gelmektedir. Bunu yaparken, kendini gerçekleştirmenin içsel sürecinin nasıl "işe yaradığını" deneyimler. Başlangıçta yeni, bilinmeyen ve tehditkâr görünen durumlar zamanla açılır ve kendini önemli, gerekli olarak gösterir ve kişiye tanıdık gelir.

Böylece kendini gerçekleştirme sürecinin yolunu yavaş yavaş açar. Rogers, bu yolu mümkün kılmak için gerekli koşulları araştırmış, tanımlamış ve bilimsel olarak doğrulamıştır. Bu sayede, danışan odaklı psikoterapi olarak dünya çapında bir psikoterapi ekolü kurmuştur.

Danışan odaklı terapi, Almanca konuşulan ülkelerde en sık kullanılan terapötik yöntemlerden biridir. Rogers’in danışan odaklı terapi ekolü, Almanya Psikoterapi Bilim Kurulu ve Almanya Psikoterapi odası tarafından bilimsel olarak onaylanmış, psikoterapi ekolleri arasında yer almaktadır.

Danışan odaklı terapi ekolü Türkiye’de, danışan odaklı terapi, birey merkezli terapi, birey merkezli yaklaşım, kişi merkezli yaklaşım, kişi merkezli terapi gibi isimlerle kendine yer bulmuştur.

Bütün bu terapi ekolleri aslında, Rogers’in danışan odaklı terapisi’nin farklı isimlerle adlandırılması sonucu ortaya çıkmıştır.

Yine Gendlin, Rogers tarafından tanımlanan ve genel olarak her kişisel değişimin kalbinde yer alan süreci araştırmış ve bir ekol hâline getirmiştir. Gendlin bir kişinin içsel deneyimleriyle ilişki kurma biçiminin, terapinin başarısı için belirleyici faktör olduğunu ortaya koymuştur.

Gendlin, içsel deneyimle pratik ve felsefi düzeyde temasa geçmenin bu özel yolunu tam olarak tanımlamış ve Focusing yöntemi ile öğretilebilir ve uygulanabilir hâle getirmiştir.

Gendlin, bu süreçte bedenin önemine özellikle dikkat çekmiştir. Bu sayede "danışan odaklı terapide" ihmal edilen çeşitli fiziksel olayları, terapötik sürece dâhil edebileceği bir yol göstermiştir.

Eugene Gendlin Focusing Terapi Enstitüsü Türkiye, Rogers ve Gendlin'in ekollerini temsil etmektedir.

Focusing Terapisi, temel bir ilkeye dayanan bütünleştirici bir terapötik yöntemdir. Kişiye, saygı ve terapötik bir ilişki çerçevesinde kendini geliştirmek için doğuştan gelen yaşam gücüne güvenmesini öğütler.

Focusing terapi, çerçevesinde diğer terapötik prosedürlerin yöntemleri kullanılabilir. Hangi terapötik ekole ait olduklarına önemsizdir. Tüm psikoterapistler, kendi psikoterapötik eğitimlerine focusing terapiyi dâhil ederek güvenle focusing terapi yöntemini uygulayabilirler.

Türkiye’de focusing ve focusing terapi çalışmaları, "Eugene Gendlin Focusing Terapi Enstitüsü Türkiye®" kurucusu, Abdullah ÖZER tarafından yürütülmektedir. Focusing eğitimine ilgi duyan herkes kabul edilmekte olup, Abdullah ÖZER’in de eğitim almış olduğu Deutsches Ausbildungsinstitut für Focusing und Focusing-Therapie (DAF) "Focusing/Focusing Terapisi Alman Eğitim Enstitüsü" eğitim programı uygulanmaktadır.

Abdullah ÖZER

Sosyal Çalışmacı, Bilim Uzmanı (Klinik Psikoloji), Aile Danışmanı

Uluslararası Akredite olmuş olduğu Psikoterapi Ekolleri ve Yöntemleri:

Ego State Therapy International (ESTIAkredite Ego State Terapisti
Ego-State-Therapie Deutschland (EST-DEAkredite Ego State Terapisti
Deutsches Focusing Institut (DFIAkredite Focusing Danışmanı/Terapisti
Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V. (DGfSAkredite Cinsel Danışman
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.Akredite Hipnoterapist
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPPAkredite Pozitif Psikoterapi Danışmanı
Viktor Frankl Institute Vienna (VFIAkredite Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitmeni

Üyesi olmuş olduğu Uluslararası Mesleki Kuruluşlar:

International Society of Hypnosis (ISH)
European Society of Hypnosis (ESH)
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.)
Viktor Frankl Institute Vienna (VFI)
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP)
Deutscher Dachverband Für Psychotherapie (DVP) e.V.

Psikosentez Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Türkiye İzmir'de ve Almanya Münih/Düsseldorf şehirlerinde Almanca ve Türkçe yüz yüze seanslar vermektedir. Bunun haricinden Dünya'nın neresinde yaşıyorsanız yaşayın Türkçe ya da Almanca Online Terapi, Online Cinsel Terapi, Online Psikoterapi ya da Online Psikolojik Danışmanlık ile SKYPE ya da WhatsApp üzerinden seanslara katılabilirsiniz. Bunun için Online Terapi sayfamıza göz atabilirsiniz.

Eugene Gendlin Focusing Terapi Enstitüsü Türkiye® (TESCİL NO 2020 161159 TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU) 2021 yılında İzmir’de Abdullah ÖZER tarafından kurulmuştur. Kurucu Başkanı olduğu Focusing Terapi Enstitüsü’nde eğitmen olarak Focusing Terapi eğitimleri vermektedir.

Yayınlanan yazılar kaynak göstermeden, izinsiz kullanılması, kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Yayınlanan yazılar, makaleler, haberler kaynak gösterilerek içeriği değiştirilmemek şartıyla yayınlanmasına izin verilmektedir.