III. Seviye: Focusing Terapi eğitimi 

Farklı benlik durumları (benlik parçalarımız) ile çalışmak.

Anılardan ve travmatik deneyimlerle ilişkili duygulardan uzak durmak, travma yaşayan bireylerin, en acil arzularından biridir. Bu durumlar, daha çok savaşmanın ya da kaçmanın mümkün olmadığı, daha çok çaresizliğin, teslimiyetin ve donmanın olduğu durumların anılarıdır. İnsanlar bu tür deneyimleri, o andan itibaren "hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı" veya "ruhtaki bir gözyaşı" gibi "zihinsel bir felaket" olarak tanımlar. Sınırlarının aşılmış olması, kişinin kendine, dünyaya ve diğer insanlara karşı güvenin ve güven duygusunu sarsar. Korkuları geride bırakamazlar, kendinden ve herkesten şüphelenir, genellikle benlik saygısı zedelenmiş olur. Sonuç olarak, travmatik deneyimler bedende depolandığı için, travma geçirmiş birçok insan için, hissetme, tehdit edici hale gelmiştir.

Bu genellikle derin kendine güvensizliğin temelidir. Çünkü dikkat kendinize ve bedeninize çekilir çekilmez, travmaya bağlı semptomlar örneğin panik duygusu gibi duygular uyanabilmektedir. İnsan organizması bu dayanılmaz duyguları tekrar yaşamak zorunda kalmamak için genellikle kendini hissetmeme veya disosiasyon (ayrışma) yoluyla korur. Son derece travmatik deneyimler yaşayan danışanlar terapiden sonra, canlılığın tekrar nasıl hissedilebildiğine ve kendi kendini iyileştirme güçlerinin etkili olduğunu her seferinde gözlemleyebilmektedir.

Gendlin, "her zaman içeride biri vardır. Her zaman bir ben vardır. Orada olmak için bir benliğe güvenebilirsiniz. Ama bazen hiçbir şey görmüyorsunuz ve çoğu zaman konuşamıyor ve bir köşede saklanıyor ... Her ne kadar çoktan kaybolmuş gibi görünse de, o benlik oradadır ve sizi bekliyordur" (E. Gendlin).

Focusing’de travmatize olmuş danışanlar için, öncelikle birlikte hazırlık gereklidir. Çünkü dikkati danışanın kendisine ve bedenine çeker çekmez, travmaya bağlı anksiyete, panik gibi duygular uyanabilmektedir. İnsan organizması böyle dayanılmaz duygular yaşamamak için genellikle koruyucu donma (freeze) ve ayrışma (disosasyon) mekanizmasına geri döner.

Bu durumlarda, insanların yaşam güçlerine erişimleri yoktur, daha ziyade "donma" (freeze) hâlindedirler ve hareket edemezler.

Ayrışma (Disosiye olma hâli), ruhun gerçek kaçışın mümkün olmadığı durumlarda kişinin, içsel olarak kaçmasını sağlar. Ayrışmış durumda kişi, uyuşmuş ve hissizleşmiştir. Bu koruyucu tepki, yani bedenin savunma mekanizması ve baş etme stratejisi travmatik deneyimin görünürde kalan parçalarıdır.

Organizma bir süre sonra travmayı, kendi başına işlemeyi başaramazsa, bu parçalar kendilerini içeri girmeye zorlar, suyun yüzeyine çıkıp kendini belli etmek ister. Belli bir ses, koku veya düşünce, geçmişten gelen tehdit edici durumu, o anda yaşanıyormuş gibi hayata geçirebilir. Örneğin, bir araba kazasından sonra kişi, bir araba her fren sesi çıkardığında panikler ve bayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Kişiyi etkileyen bu yoğun duygular karşısında, travma geçirmiş insanlar genellikle "vücudun kendini bir bütün olarak yeniden bulabilmesi" için özel adımlar atmak zorundadır.

İç parçalarla çalışma ve Focusing (İç Benlikler - Ego durumları):

Travma geçirmiş insanlarla çalışmaya kısmi kişilik kavramını dâhil etmek, focusing terapisine oldukça yardımcı olmaktadır. Birçok psikoterapi okulu iç parçalar ile çalışmaktadır. Örneğin, Ego State Terapisi’nde "benlik durumları" ile çalışılmaktadır. Benlik durumu, içsel benliklerimiz, parçalarımız, kısmi kişilik gibi kavramlar aslında aynı şeyi ifade etmektedir. Travma terapisinde en önemli olan içsel çalışmalarının çözümlenerek kişinin iç dünyasıyla bütünleşmesini sağlayabilmektir.

Kişinin travmanın içinde donup kaldığı ve kendisini hâlâ tehlikede hissettiği varsayılır. Bu durum terapide, danışan için "güvenli yer"in nasıl olması gerektiği hakkında düşünmeye teşvik etmek anlamına gelmektedir. Böylece danışan, kendini güvende ve emniyette hissetmeye başlayabilir ve tehlikenin artık sona erdiğini anlayabilir. Danışan, terapistin desteğiyle bir şeyler yapmaya ya da neyin kendisi için iyi olacağını düşünmeye teşvik edilir.

Çocukluk ve ergenlik döneminde karmaşık travmaları (çoklu travma) olan bazı danışanlar için, dikkatlerini kendilerine veya bedene ve deneyimin içsel alanına yönlendirmek, özel bir destek olmadan pek mümkün değildir.

Kendimizi aşırı stresli deneyimlerden uzaklaştırabilmek ve bedeni (tekrar) hoş duyumların yeri olarak deneyimleyebilmek için travmaya özgü danışmanlık ve terapi yaklaşımlarından çeşitli yardımcı unsurları Focusing metoduna entegre edeceğiz. Buna ek olarak, travmatik deneyimleri neyin karakterize ettiği ve stabilizasyon adımları hakkında bir anlayış geliştirmekle ilgili olacaktır: travmatik stres, travma sonuçları ve başa çıkma stratejileri, öz-yeterliliği deneyimlemeyi mümkün kılan yardımcı psikoeğitimsel unsurlar, beceriler, stratejiler hakkında ve kendi kendini yatıştırmaya, mevcut kaynakların keşfine ve imajinasyon gücüyle çalışmaya.

Bilinen focusing adımlarını, Luise Reddemann'a göre Psikodinamik imajinatif Travma Terapisi (PITT=Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie) ve John Wattkins'in Ego State Terapisi'ne göre yapısal ayrışma gibi travmaya özgü yaklaşımlardan öğelerle ilişkilendirme alıştırması yapmak ve beden odaklı desteğe odaklanmak yine merkezi olacaktır. 

Bu eğitimin Temel amacı:

Eğitimin temel amacı Focusing terapi ile danışanın tüm psikoterapötik süreçlerine eşlik etmektir. Focusing terapisti olarak danışanın tüm içsel benlik durumları ile çalışıyor olabilmek, kaynak odaklı ve travma odaklı çalışmaları öğrenmek.   

Bu eğitimi tamamlayanlar Focusing Terapi eğitimini tamamlayarak toplamda 450 saatlik eğitimsel süreçten geçmiş olacaktır.  Bu eğitimi tamamlayanlar bizden alacakları Almanca belge ile Almanya'da Sağlık İl Müdürlüklerinde Psikoterapi sınavı için müracaatta bulunabilirler. (Heilpraktiker für Psychotherapie sınavı) 

Ayrıca:

Focusing Terapi size deneyim ve değişimin iyileştirici süreçlerine derinlemesine erişim sağlayacaktır. Bu erişimi kendi terapötik yaklaşımınız için kullanabilirsiniz. Focusing terapisi ile çalışan psikoterapistler, çalıştıkları psikoterapi ekolünü derinleştirebilirler.

Focusing; Travma Terapisini / Beden Psikoterapisini / Bilişsel Davranışçı Terapisini / Sistemik Terapisini / Aile Terapisini / Dinamik Psikoterapisini / Psikanalitik Psikoterapisini / Danışan odaklı Terapisini / Ego State Terapisini derinleştirir.

Focusing ile fiziksel olarak içselleştirilmiş durumlara (somutlaşan durumlar - duygu, bilişler, hayaller, işitsel, imajlar ...) erişilebilir ve süreç haline getirilir.

Focusing Terapist-danışan ilişkisindeki her değişikliği fark eder ve tanır (Terapist-Danışan ilişkisini vurgular).

Focusing Terapistin boş alanı (özgür alanı) birincil süreç değişkenidir. Terapistin kendi varlığı (Varoluşuna), kişisel varlığınız (Dasein) ve danışanla kendi duygusuna yönelik teknikler ve tutumlar, "Focusing Terapi Temel Eğitimi"nin bir parçasıdır.

Focusing Terapide Terapistin terapötik tutumu ve duruşu seans sırasında tüm terapötik müdahaleler için esastır.

Focusing Terapisinde Değişim süreçleri gerçekleşir - bunlar açık uçludur ve doğrudan başlamazlar.

Focusing Terapisi Mevcut nörobilişsel (Damasio, Bauer, Hüther, vd.) üniversite araştırmalarını doğrular ve bunu fenomenolojik eylem araştırmalarıyla (Gendlin, Gallagher, Fuchs ...) devam ettirir.

Focusing Terapi Süreç temelli psikoterapi için biliş, beden duyumları, duygular, görsel, işitsel, tat, koku ve kişi (Person) / durum (Situation) / çevre (Umwelt) açar.

Focusing Terapisi Mevcut psikoterapi ekolleri ile karşılaştırıldığında, biliş ve düşüncelerle çalışmaya daha az yer verir ve süreç temelli çalışma için uygun bir alan sağlar.

Focusing:

  • İç farkındalıkla çalışmak (mindfulness)
  • İlişkideki alanlar (personal and inner relationship)
  • Felt Sense (the whole beyond awareness)
  • Bedensel farkındalık süreci (bodily awareness)
  • Özgür/Açık alan (Open Space)

Focusing uygulama alanları:

• Danışmanlık, koçluk ve psikoterapi alanlarında
• Psikososyal meslek alanlarında
• Önleyici sağlık hizmetlerinde (stresle başa çıkma, farkındalık eğitimi, rahatlama, fiziksel iyilik hâli gibi)
• Beden odaklı mesleklerde (fizyoterapi, osteopati, Shiatsu, Feldenkrais, yoga, ...)
• Manevi uygulamada (meditasyon, manevi danışmanlık)
• Diğer birçok profesyonel ve kişisel durumda

Eğitmen:

Abdullah ÖZER

Eğitim süresi:

100 saat zoom üzerinden canlı eğitim

Buna ek olarak:

  • en az 20 saat partner ile eşlik etme çalışması (tüm eğitim süresince düzenli olarak partner ile focusing eşlik etme çalışması uygulanması gerekiyor)
  • en az 20 saat bireysel literatür çalışması
  • en az 10 saat bireysel keşif çalışması

Toplam: 150 saat 

Eğitim Tarihi ve Eğitim Saati:

Eğitim tarihi buradan duyrulacaktır.

Verilecek Belge/Sertifika: 

Toplam 150 saatlik "Eugene Gendlin Focusing Terapi Enstitüsü Türkiye®" onaylı Uluslararası geçerli "Focusing Terapi Eğitimi" katılım belgesi verilecektir. (Almanca ve Türkçe olmak üzere toplam 2 adet belge verilecektir.)

Eğitim sonunda Uluslararası geçerli Focusing Terapi eğitime katılım belgesi verilecektir. İsteyen katılımcılara ek olarak İstanbul Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

Ayrıca toplam 450 saati belgeleyen Almanca Sertifika verilecektir. Bu alacağınız Almanca Sertifika Almanya'da geçerlidir ve Psikoterapistlik sınavında kullanabilirsiniz. 

"Focusing Terapi katılım belgesi" ile Focusing yapabilir düzeyde yetkin olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu belge kişiye ayrı bir ünvan kazandırmamaktadır. Ünvan ve psikoterapi uygulamaları hangi meslek mensubu iseniz mesleğinize özgü yasalarla verilen yetki ve sınırlamlar kapsamındadır. Eğer mesleğiniz uygulamalarında psikoterapi yapma yetkisine sahip değilseniz Focusing uygulamasını Focusing Danışmanlığı kapsamında yürütmeniz mümkündür.

Kayıt - Kabul sırasında istenen Belgeler:

(Öğrenci dosyası için)

- 2 adet fotoğraf
- Lisans diploması ya da Yüksek Lisans/Doktora diplomasının önlü arkalı fotokopileri
- Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
- Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

Eğitim Yeri:

Eğitimlerimiz Online olarak Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim Ücreti:

05445444060 nolu numaradan bilgi alabilirsiniz.

Kimler Katılabilir:

Focusing İleri eğitimi tamamlamış olanlar.

E-mail: info@psikosentez.com

Cep: 05445444060

Eğitimlerimiz "Deutsches Ausbildungsinstitut für Focusing und Focusing-Therapie (Focusing/Focusing Terapisi Alman Eğitim Enstitüsü)" eğitim programına uyarlanmıştır. Focusing Terapisi Alman Eğitim Enstitüsü eğitim içerik ve müfredatına uygun olarak hazırlanmış Türkiye'deki ilk Focusing Terapi eğitimidir.

Focusing Institute Turkey