II. Seviye: Focusing Danışmanlık/Koçluk eğitimi 

Focusing ileri eğitimde bizleri neler bekliyor?

Focusing metodolojisinin temel yönleriyle (tutum, ilişki, Listening, Guiding, Resonanz und Responding) başlıyoruz ve bunları yeni unsurlar içerecek şekilde derinleştiriyor ve genişletiyoruz. Focusing deneyim düzeyine hızlı erişime izin veren, Focusing sürecini destekleyen ve daha iyi Focusing eşlik etmeye sağlayan teknikleri uygulayacağız.

Eğitimin ikinci bölümünde, yapıya bağlı süreçlerin desteğini ele alacağız. İçsel benlik parçaları ile focusing odaklı çalışma: içsel çocuk, içsel eleştirmen, diğer zor veya sabote edici benlik parçaları ve Refilling.

Eğitimin son bölümünde amaç, kişinin kendi Focusing öğrenme deneyimi süreci, kişisel Focusing stili ve profesyonel uygulamaya geçişin entegrasyonunun bir araya geldiği iyi bir süreç bulmaktır.

Bu eğitimin Temel amacı:

Eğitimin temel amacı Focusing eşlik etme süreci haricinde de Focusing prosesini Danışmanlık hizmetlerinde güvenli bir şekilde kullanıyor hale gelebilmektir.  

Bu eğitimi tamamlayanlar Focusing Masterclass eğitimine katılmaya hak kazanırlar.

Ayrıca:

Focusing Terapi size deneyim ve değişimin iyileştirici süreçlerine derinlemesine erişim sağlayacaktır. Bu erişimi kendi terapötik yaklaşımınız için kullanabilirsiniz. Focusing terapisi ile çalışan psikoterapistler, çalıştıkları psikoterapi ekolünü derinleştirebilirler.

Focusing; Travma Terapisini / Beden Psikoterapisini / Bilişsel Davranışçı Terapisini / Sistemik Terapisini / Aile Terapisini / Dinamik Psikoterapisini / Psikanalitik Psikoterapisini / Danışan odaklı Terapisini / Ego State Terapisini derinleştirir.

Focusing ile fiziksel olarak içselleştirilmiş durumlara (somutlaşan durumlar - duygu, bilişler, hayaller, işitsel, imajlar ...) erişilebilir ve süreç haline getirilir.

Focusing Terapist-danışan ilişkisindeki her değişikliği fark eder ve tanır (Terapist-Danışan ilişkisini vurgular).

Focusing Terapistin boş alanı (özgür alanı) birincil süreç değişkenidir. Terapistin kendi varlığı (Varoluşuna), kişisel varlığınız (Dasein) ve danışanla kendi duygusuna yönelik teknikler ve tutumlar, "Focusing Terapi Temel Eğitimi"nin bir parçasıdır.

Focusing Terapide Terapistin terapötik tutumu ve duruşu seans sırasında tüm terapötik müdahaleler için esastır.

Focusing Terapisinde Değişim süreçleri gerçekleşir - bunlar açık uçludur ve doğrudan başlamazlar.

Focusing Terapisi Mevcut nörobilişsel (Damasio, Bauer, Hüther, vd.) üniversite araştırmalarını doğrular ve bunu fenomenolojik eylem araştırmalarıyla (Gendlin, Gallagher, Fuchs ...) devam ettirir.

Focusing Terapi Süreç temelli psikoterapi için biliş, beden duyumları, duygular, görsel, işitsel, tat, koku ve kişi (Person) / durum (Situation) / çevre (Umwelt) açar.

Focusing Terapisi Mevcut psikoterapi ekolleri ile karşılaştırıldığında, biliş ve düşüncelerle çalışmaya daha az yer verir ve süreç temelli çalışma için uygun bir alan sağlar.

Focusing:

  • İç farkındalıkla çalışmak (mindfulness)
  • İlişkideki alanlar (personal and inner relationship)
  • Felt Sense (the whole beyond awareness)
  • Bedensel farkındalık süreci (bodily awareness)
  • Özgür/Açık alan (Open Space)

Focusing uygulama alanları:

• Danışmanlık, koçluk ve psikoterapi alanlarında
• Psikososyal meslek alanlarında
• Önleyici sağlık hizmetlerinde (stresle başa çıkma, farkındalık eğitimi, rahatlama, fiziksel iyilik hâli gibi)
• Beden odaklı mesleklerde (fizyoterapi, osteopati, Shiatsu, Feldenkrais, yoga, ...)
• Manevi uygulamada (meditasyon, manevi danışmanlık)
• Diğer birçok profesyonel ve kişisel durumda

Eğitmen:

Abdullah ÖZER

Eğitim süresi:

100 saat zoom üzerinden canlı eğitim

Buna ek olarak:

  • en az 20 saat partner ile eşlik etme çalışması (tüm eğitim süresince düzenli olarak partner ile focusing eşlik etme çalışması uygulanması gerekiyor)
  • en az 20 saat bireysel literatür çalışması
  • en az 10 saat bireysel keşif çalışması

Toplam: 150 saat 

Eğitim Tarihi ve Eğitim Saati:

Eğitim tarihi buradan duyrulacaktır.

Verilecek Belge/Sertifika: 

Toplam 150 saatlik "Eugene Gendlin Focusing Terapi Enstitüsü Türkiye®" onaylı Uluslararası geçerli "Focusing İleri Eğitim" katılım belgesi verilecektir. (Almanca ve Türkçe olmak üzere toplam 2 adet belge verilecektir.)

Eğitim sonunda Uluslararası geçerli Focusing eğitime katılım belgesi verilecektir. İsteyen katılımcılara ek olarak İstanbul Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

"Focusing Danışmanlık/Koçluk katılım belgesi" ile Focusing yapabilir düzeyde yetkin olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu belge kişiye ayrı bir ünvan kazandırmamaktadır. Ünvan ve psikoterapi uygulamaları hangi meslek mensubu iseniz mesleğinize özgü yasalarla verilen yetki ve sınırlamlar kapsamındadır. Eğer mesleğiniz uygulamalarında psikoterapi yapma yetkisine sahip değilseniz Focusing uygulamasını Focusing Danışmanlığı kapsamında yürütmeniz mümkündür.

Kayıt - Kabul sırasında istenen Belgeler:

(Öğrenci dosyası için)

- 2 adet fotoğraf
- Lisans diploması ya da Yüksek Lisans/Doktora diplomasının önlü arkalı fotokopileri
- Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
- Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

Eğitim Yeri:

Eğitimlerimiz Online olarak Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim Ücreti:

05445444060 nolu numaradan bilgi alabilirsiniz.

Kimler Katılabilir:

Focusing Temel eğitimi tamamlamış olanlar.

E-mail: info@psikosentez.com

Cep: 05445444060

Eğitimlerimiz "Deutsches Ausbildungsinstitut für Focusing und Focusing-Therapie (Focusing/Focusing Terapisi Alman Eğitim Enstitüsü)" eğitim programına uyarlanmıştır. Focusing Terapisi Alman Eğitim Enstitüsü eğitim içerik ve müfredatına uygun olarak hazırlanmış Türkiye'deki ilk Focusing Terapi eğitimidir.

Focusing Institute Turkey