I. Seviye: Focusing Eşlik etme eğitimi 

Focusing, varoluşçu felsefeden ortaya çıkmış, bilimsel olarak doğrulanmış ve klinik olarak kanıtlanmış psikoterapötik bir yöntemdir.  Focusing, kişisel ve kültürel yaşam öykülerinden bağımsız olarak tüm insanlar için evrensel olarak ortak olan doğal bir süreçtir. Focusing terapistleri, çeşitli (sözel, yaratıcı, imaj, bedensel ve eyleme yönelik) yöntemlerle süreci başlatır ve ona eşlik eder.

Focusing Terapistin konuşmaları asla danışanın ifadelerinin içeriğiyle ilgili değildir (terapist yorumlamaz, analiz etmez veya değerlendirmez). Ancak ya danışanın dikkatini yönlendirme (Guiding) ile ilgilidir ya da terapistin öznel, dolaysız deneyimini devreye sokmasıyla ilgilidir (Responding). - Terapistin görevi, danışanı kendi gelişimsel adımlarını bulmasında desteklemek için uygun müdahaleleri (experiential responses) kullanmaktır. Terapist, danışanın deneyim sürecini (listening) tam olarak takip eder ve onunla birlikte, belli belirsiz hissedilen ancak henüz bilinmeyen (Felt Sense) deneyiminin bedensel kalitesini arar ve onu orada "olmaya" davet eder. Terapistin farkındalıklı ve kasıtsız varlığı (dasein), onun ne yaptığından (teknikten) daha önemlidir. Terapist kendi örtük (implizit) deneyimine bağlıdır ve terapötik eyleminin ana kaynağı olarak ona hizmet eder. İlişki (danışan ile terapist arasında, danışanın kendisiyle, terapistin kendisiyle) deneyimlenenlerden fazlasıdır. Deneyim süreçleri her zaman somut ilişki bağlamında gerçekleşmektedir.

Bu eğitimde: Duyguların, imgelerin, bilişlerin ve iyi bilinen yapıların (şemaların) ardındaki fiziksel süreci içsel farkındalığın tutumu ile süreç odaklı desteklemeyi öğreneceksiniz. Bu, daha önce bilinmeyen ve öngörülemeyen ve kişinin tüm yaşam durumundaki mantığına dayanan bir çözüme yönelik adımlar ile sonuçlanacaktır. Bu, tüm yaşam durumunuza tam olarak uyan şaşırtıcı ve tutarlı çözüm adımlarıyla sonuçlanır.

Focusing temel eğitiminde, focusing'in temel kavramlarını pratik ve teorik olarak aktarıyoruz. Öz-farkındalık çerçevesinde focusing süreçlerini deneyimlemek için alan olacaktır. Bireysel focusing adımları ve süreç (proses) desteğinin temelleri üzerine çalışılır.

Eğitim %20 teorik ve %80 pratik çalışmalar içerir. Kendini keşif çalışması ve focusing sürecinde eşlik etme ve temel focusing kavramları üzerine çalışılır.  

Eğitim içerikleri:

 • İçsel farkındalığın temel tutumu
 • Kişinin kendisiyle iyileştirici ilişkisi – orada olmak, kasıtsız olmak, kabul etmek, nezaket göstermek
 • Beden rezonansı ve beden bilgisi
 • Süreçsel (proses) eşlik etmenin temel unsurları
 • Focusing süreci için ön koşul olarak boş alan
 • Bir konuya veya probleme içsel, somatik tepkiyi deneyimlemek için Felt sense
 • İçsel Benlik çalışmalarına giriş
 • İçimizdeki çocuk ile giriş çalışmaları
 • Günlük hayata ve mesleki hayatta focusing

Focusing: Kendi varlığınıza (Existenz) bir yatırımdır.

Bu eğitimin Temel amacı:

Focusing sürecinin temellerini öğrenmek ve eşit seviyede bilgi ve tecrübe sahibi başka bir kişi ile Focusing süreçlerini eşlik ediyor olabilmektir.

Bu eğitimi tamamlayanlar Focusing ileri eğitime katılmaya hak kazanırlar.

Ayrıca:

Focusing Terapi size deneyim ve değişimin iyileştirici süreçlerine derinlemesine erişim sağlayacaktır. Bu erişimi kendi terapötik yaklaşımınız için kullanabilirsiniz. Focusing terapisi ile çalışan psikoterapistler, çalıştıkları psikoterapi ekolünü derinleştirebilirler.

Focusing; Travma Terapisini / Beden Psikoterapisini / Bilişsel Davranışçı Terapisini / Sistemik Terapisini / Aile Terapisini / Dinamik Psikoterapisini / Psikanalitik Psikoterapisini / Danışan odaklı Terapisini / Ego State Terapisini derinleştirir.

Focusing ile fiziksel olarak içselleştirilmiş durumlara (somutlaşan durumlar - duygu, bilişler, hayaller, işitsel, imajlar ...) erişilebilir ve süreç haline getirilir.

Focusing Terapist-danışan ilişkisindeki her değişikliği fark eder ve tanır (Terapist-Danışan ilişkisini vurgular).

Focusing Terapistin boş alanı (özgür alanı) birincil süreç değişkenidir. Terapistin kendi varlığı (Varoluşuna), kişisel varlığınız (Dasein) ve danışanla kendi duygusuna yönelik teknikler ve tutumlar, "Focusing Terapi Temel Eğitimi"nin bir parçasıdır.

Focusing Terapide Terapistin terapötik tutumu ve duruşu seans sırasında tüm terapötik müdahaleler için esastır.

Focusing Terapisinde Değişim süreçleri gerçekleşir - bunlar açık uçludur ve doğrudan başlamazlar.

Focusing Terapisi Mevcut nörobilişsel (Damasio, Bauer, Hüther, vd.) üniversite araştırmalarını doğrular ve bunu fenomenolojik eylem araştırmalarıyla (Gendlin, Gallagher, Fuchs ...) devam ettirir.

Focusing Terapi Süreç temelli psikoterapi için biliş, beden duyumları, duygular, görsel, işitsel, tat, koku ve kişi (Person) / durum (Situation) / çevre (Umwelt) açar.

Focusing Terapisi Mevcut psikoterapi ekolleri ile karşılaştırıldığında, biliş ve düşüncelerle çalışmaya daha az yer verir ve süreç temelli çalışma için uygun bir alan sağlar.

Focusing:

 • İç farkındalıkla çalışmak (mindfulness)
 • İlişkideki alanlar (personal and inner relationship)
 • Felt Sense (the whole beyond awareness)
 • Bedensel farkındalık süreci (bodily awareness)
 • Özgür/Açık alan (Open Space)

Focusing uygulama alanları:

• Danışmanlık, koçluk ve psikoterapi alanlarında
• Psikososyal meslek alanlarında
• Önleyici sağlık hizmetlerinde (stresle başa çıkma, farkındalık eğitimi, rahatlama, fiziksel iyilik hâli gibi)
• Beden odaklı mesleklerde (fizyoterapi, osteopati, Shiatsu, Feldenkrais, yoga, ...)
• Manevi uygulamada (meditasyon, manevi danışmanlık)
• Diğer birçok profesyonel ve kişisel durumda

Eğitmen:

Abdullah ÖZER

Eğitim süresi:

100 saat zoom üzerinden canlı eğitim

Buna ek olarak:

 • en az 20 saat partner ile eşlik etme çalışması (tüm eğitim süresince düzenli olarak partner ile focusing eşlik etme çalışması uygulanması gerekiyor)
 • en az 20 saat bireysel literatür çalışması
 • en az 10 saat bireysel keşif çalışması

Toplam: 150 saat 

Eğitim Tarihi ve Eğitim Saati:

Eğitim tarihi buradan duyrulacaktır.

Verilecek Belge/Sertifika: 

Toplam 150 saatlik "Eugene Gendlin Focusing Terapi Enstitüsü Türkiye®" onaylı Uluslararası geçerli "Focusing Temel Eğitim" katılım belgesi verilecektir. (Almanca ve Türkçe olmak üzere toplam 2 adet belge verilecektir.)

Eğitim sonunda Uluslararası geçerli Focusing eğitimine katılım belgesi verilecektir. İsteyen katılımcılara ek olarak İstanbul Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

"Focusing katılım belgesi" ile Focusing yapabilir düzeyde yetkin olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu belge kişiye ayrı bir ünvan kazandırmamaktadır. Ünvan ve psikoterapi uygulamaları hangi meslek mensubu iseniz mesleğinize özgü yasalarla verilen yetki ve sınırlamlar kapsamındadır. Eğer mesleğiniz uygulamalarında psikoterapi yapma yetkisine sahip değilseniz Focusing uygulamasını Focusing Danışmanlığı kapsamında yürütmeniz mümkündür.

Kayıt - Kabul sırasında istenen Belgeler:

(Öğrenci dosyası için)

- 2 adet fotoğraf
- Lisans diploması ya da Yüksek Lisans/Doktora diplomasının önlü arkalı fotokopileri
- Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
- Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

Eğitim Yeri:

Eğitimlerimiz Online olarak Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim Ücreti:

05445444060 nolu numaradan bilgi alabilirsiniz.

Kimler Katılabilir:

Lisans mezunu olan ve Focusing alanında kendini geliştirmek isteyen herkes programa katılabilir. Henüz lisans seviyesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler de programdan faydalanabilir. Yurtdışı mezunlarından YÖK denklik şartı aranmaktadır.

- Eğitime uygunluk için öngörüşme yapılacaktır. 
- Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır. Kesin kaydını önce yaptıranlara öncellik verilir.
- Eğitime katılmayı düşünüyorsanız veya daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bize aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz:

E-mail: info@psikosentez.com

Cep: 05445444060

Eğitimlerimiz "Deutsches Ausbildungsinstitut für Focusing und Focusing-Therapie (Focusing/Focusing Terapisi Alman Eğitim Enstitüsü)" eğitim programına uyarlanmıştır. Focusing Terapisi Alman Eğitim Enstitüsü eğitim içerik ve müfredatına uygun olarak hazırlanmış Türkiye'deki ilk Focusing Terapi eğitimidir.

Focusing Institute Turkey