Focusing Terapisi Nedir?

Focusing Terapi (Odaklanma Terapisi), Viyana doğumlu Amerikalı psikolog, psikoterapist ve filozof Eugene T. Gendlin tarafından geliştirilmiştir. Prof. Dr. Eugene Gendlin, felsefe ve psikoloji profesörü olarak Şikago Üniversitesi’nde çalışmıştır. Carl Rogers’in öğrencisi olan Eugene Gendlin, Rogers ile birlikte danışan odaklı terapi ekolünün kurucuları arasında yer almıştır. Danışan odaklı terapinin geliştirilmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Şikago Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Carl Rogers ile birlikte uzun yıllar birlikte çalışmıştır. Carl Rogers’in ilk önce öğrencisi daha sonra çalışma arkadaşı olmuştur. Carl Rogers’ın Şikago Üniversitenden emekli olmasıyla birlikte Rogers’tan devraldığı kürsüde, felsefe ve psikoloji profesörü olarak çalışmalarına devam etmiştir.

Focusing terapisi, "felt sense" olarak adlandırılan bedensel farkındalıklara odaklanmaktadır.

Gene Gendlin'in kitapları ve makaleleri 17 dile çevrilmiştir. Ayrıca dünya çapında otuzdan fazla ülkede "Focusing Psikoterapi" üzerine eğitim vermektedir.

1966'da Gene Gendlin, Carl Rogers'ın danışan odaklı terapisini daha da geliştirerek "deneyimsel psikoterapi" (experiential psychotherapy) olarak adlandırmıştır. Farklı hümanist psikoterapi ekollerinin ve psikoterapistlerin de bu terimi kullanmasıyla birlikte, 1973'te Gendlin terapi ekolünü, "focusing-oriented psychotherapy" (focusing yönelimli psikoterapi) olarak güncellemiştir. Almanya'da, Johannes Wiltschko (danışan odaklı terapist ve focusing psikoterapisti) ve Klaus Renn (danışan odaklı terapist ve focusin psikoterapisti bu yaklaşımı daha da geliştirmişlerdir. 1988'den bu yana ise "focusing terapisi" ifadesi kullanılmaktadır. (Focusing-Therapie)

"Terapist, koltuğuna oturduğu anda korkutucu bir boyuta ulaştığını (omnipotent güç) ve terapi odasının dışında olduğu özel kişiyle orantısız bir güçle birleştiğini aklında tutmalıdır" (Gene Gendlin).

Focusing terapisinin temeli, deneysel araştırmalara ve Gene Gendlin'in felsefi kavramlarına dayanmaktadır. Gendlin'e göre, danışandaki değişiklik terapötik tekniğe veya terapistin eğitimine değil, danışanın içsel olarak ne “yaptığına” ve danışanın terapistle arasında sahip olduğu içsel davranış olasılıklarına bağlıdır.

Gendlin'in ampirik araştırmasının temel sorusu şudur: "Sözde ‘başarılı’ danışanları daha az veya başarısız danışanlardan ayıran nedir?”

Bu soruya bağlı olarak, Gendlin’in Şikago Üniversitesi’ndeki bilimsel araştırma ekibi, tüm psikoterapi süreçlerinin yüzlerce kaydını analiz edilmiştir. Deneyimli terapistlere ve onların danışanlarına terapinin başarılı mı yoksa başarısız mı olduğu sorulmuştur. Ayrıca olumlu değişiklikleri belirlemek için psikolojik testler uygulanıp değerlendirilmiştir Çalışmaya sadece danışanın, terapistin ve bağımsız testin değerlendirmesi eşleşen kişiler dahil edilmiştir. Bu ön çalışmayı yaptıktan sonra, araştırmacılar başarı ile başarısızlık arasındaki farkı neyin yarattığını bulmak için bantları karşılaştırmışlardır. Ekibin hipotezi, başarının veya başarısızlığın temel nedeninin terapist olduğudur: "Terapist ne kadar empatik, özgün ve sıcak kalpli olursa, terapi o kadar başarılı olur." Bu noktadan hareketle, bilim insanları kayıtları dinlerken başlangıçta terapistler üzerinde yoğunlaşmışlardır. Ancak başarılı ve başarısız danışanların terapistleri arasında önemli bir fark bulamamışlardır. Ancak sonrasında dikkatlerini danışanlara verdiklerinde ve büyüleyici bir keşif yapmışlardır.

Birinci veya ikinci terapi seansında fark edilebilen farklılıklar bulmuşlardır. Başarılı danışanlar seans esnasında konuşma hızlarını yavaşlatıp kendilerini daha az net ifade etmişlerdir. Seans sırasında deneyimlediklerini anlatmak için kelimeler aramaya çalışmaktadırlar. Danışanlardan genellikle şöyle sesler çıkmıştır: "Hmm, evet, ... orada öfke var ... hm, hayır, ... bu farklı ... Kızgınım - evet öyle, kızgınım!" (birdenbire kavrama - ani kavrama deneyimi - şaşırma deneyimi)

Başarılı danışanlar, seans esnasında yaşanan anlık deneyimlerinden söz ediyor ve kendilerini yavaş yavaş netleştirerek anlatmışlardır. Konuşurken daha fazla duraksayıp (pause) ve bu duraklamadan sonra, yeni anlatım nüanslarıyla kendilerini daha net ifade etmişlerdir. Bedenindeki fiziksel duyumları vokalize etmişlerdir: "Göğüs bölgeme baskı yapıyor" veya “Midemde tuhaf bir his var" veya "Boğazımda bir düğüm var" gibi.

Başarılı danışanların mevcut deneyimleriyle bir ilişkisi olduğu ve deneyimlerini görsel ve dilsel olarak jestlerle destekleyerek ifade etmişlerdir. Kendileriyle empati kurmuş ve doğrudan deneyimleriyle ilgilenmişlerdir.

Başarısız danışanlar ise seans sırasında değişen mevcut bedensel hislerini veya hislerini paylaşmamışlardır. Bu danışanlar bir şey "üzerine" konuşmuşlar, "bir şeyden" söz etmişler, ancak bedensel durumlarını veya hislerini paylaşan hiçbir ifade kullanmamışlardır.

Focusing Terapi:

Focusing Terapi size deneyim ve değişimin iyileştirici süreçlerine derinlemesine erişim sağlayacaktır. Bu erişimi kendi terapötik yaklaşımınız için kullanabilirsiniz. Focusing terapisi ile çalışan psikoterapistler, çalıştıkları psikoterapi ekolünü derinleştirebilirler.

Focusing Terapisi; Travma Terapisini / Beden Psikoterapisini / Bilişsel Davranışçı Terapisini / Sistemik Terapisini / Aile Terapisini / Dinamik Psikoterapisini / Psikanalitik Psikoterapisini / Danışan odaklı Terapisini / Ego State Terapisini derinleştirir.

Focusing Terapi ile fiziksel olarak içselleştirilmiş durumlara (somutlaşan durumlar - duygu, bilişler, hayaller, işitsel, imajlar ...) erişilebilir ve süreç haline getirilir.

Focusing Terapisi Terapist-danışan ilişkisindeki her değişikliği fark eder ve tanır (Terapist-Danışan ilişkisini vurgular).

Focusing Terapi Terapistin boş alanı (özgür alanı) birincil süreç değişkenidir. Terapistin kendi varlığı (Varoluşuna), kişisel varlığınız (Dasein) ve danışanla kendi duygusuna yönelik teknikler ve tutumlar, "Focusing Terapi Temel Eğitimi"nin bir parçasıdır.

Focusing Terapide Terapistin terapötik tutumu ve duruşu seans sırasında tüm terapötik müdahaleler için esastır.

Focusing Terapisinde Değişim süreçleri gerçekleşir - bunlar açık uçludur ve doğrudan başlamazlar.

Focusing Terapisi Mevcut nörobilişsel (Damasio, Bauer, Hüther, vd.) üniversite araştırmalarını doğrular ve bunu fenomenolojik eylem araştırmalarıyla (Gendlin, Gallagher, Fuchs ...) devam ettirir.

Focusing Terapi Süreç temelli psikoterapi için biliş, beden duyumları, duygular, görsel, işitsel, tat, koku ve kişi (Person) / durum (Situation) / çevre (Umwelt) açar.

Focusing Terapisi Mevcut psikoterapi ekolleri ile karşılaştırıldığında, biliş ve düşüncelerle çalışmaya daha az yer verir ve süreç temelli çalışma için uygun bir alan sağlar.

Focusing:

  • İç farkındalıkla çalışmak (mindfulness)
  • İlişkideki alanlar (personal and inner relationship)
  • Felt Sense (the whole beyond awareness)
  • Bedensel farkındalık süreci (bodily awareness)
  • Özgür/Açık alan (Open Space)

"Terapist, kendi içindeki her iki parçayı da bilmeli ve bunlarla başa çıkma alıştırması yapmalıdır. Bunlar; saldırıya uğradığında tamamen küçülen kısım ve övüldüğünde muazzam bir şekilde şişen diğer kısım" (Gene Gendlin).

Abdullah ÖZER

Sosyal Çalışmacı, Bilim Uzmanı (Klinik Psikoloji), Aile Danışmanı

Uluslararası Akredite olmuş olduğu Psikoterapi Ekolleri ve Yöntemleri:

Ego State Therapy International (ESTIAkredite Ego State Terapisti
Ego-State-Therapie Deutschland (EST-DEAkredite Ego State Terapisti
Deutsches Focusing Institut (DFIAkredite Focusing Danışmanı/Terapisti
Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V. (DGfSAkredite Cinsel Danışman
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.Akredite Hipnoterapist
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPPAkredite Pozitif Psikoterapi Danışmanı
Viktor Frankl Institute Vienna (VFIAkredite Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitmeni

Üyesi olmuş olduğu Uluslararası Mesleki Kuruluşlar:

International Society of Hypnosis (ISH)
European Society of Hypnosis (ESH)
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.)
Viktor Frankl Institute Vienna (VFI)
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP)
Deutscher Dachverband Für Psychotherapie (DVP) e.V.

Psikosentez Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Türkiye İzmir'de ve Almanya Münih/Düsseldorf şehirlerinde Almanca ve Türkçe yüz yüze seanslar vermektedir. Bunun haricinden Dünya'nın neresinde yaşıyorsanız yaşayın Türkçe ya da Almanca Online Terapi, Online Cinsel Terapi, Online Psikoterapi ya da Online Psikolojik Danışmanlık ile SKYPE ya da WhatsApp üzerinden seanslara katılabilirsiniz. Bunun için Online Terapi sayfamıza göz atabilirsiniz.